Sultanbeyli / İstanbul

RÜZGAR ÖLÇÜM DİREKLERİ SERVİS-BAKIM,MONTAJ VE DEMONTAJ HİZMETLERİ

Verdiğimiz Hizmetler

1. Direk kurulumu için saha ziyareti

2. İş güvenliği ihtiyaçları, risk araştırmaları

3. Direk Kurulumu ve işletmeye alma

4. Veri toplama ve müşteri ihtiyaçlarına göre aylık raporlama.

5. Proje sahasının m/s cinsinden yıllık ortalama rüzgar hızının belirlenmesi

6. İstenirse günlük bağlantı

7. Direk bakım Hizmetleri

8. Direk demontaj işlemleri

Data İşleme

Data loggerda kayıt edilen ve arşivlenen datalar her gün GSM modem kullanılarak data logger ile bağlantı kurularak indirilmekte ve merkez bilgisayarda kayıt altına alınmaktadır. Bu suretle data kalitesi incelenmekte ve saha data setine eklenmektedir

Haftalık bağlantılarda koruyucu bakım işlemleri gerçekleştirilmekte, problemler için gerekli önlemler alınmaktadır.

Sahadan elde edilen veriler işlendikten sonra, aylık geçici raporlar halinde özel formatlarda e mail kanalı ile müşterimize iletilmektedir. Bu raporlarda sahaya ait bir takım bilgileri grafikler halinde göstermektedir.

1. Rüzgar hız frekans dağılımı

2. Türbülans şiddeti

3. Rüzgar Gülü

4. Rüzgar hızındaki günlük titreşimler

5. Rüzgar yön ve hızındaki günlük değişimler

6. Rüzgar hız ve yönündeki zaman serisi cetvelleri

AKCE Rüzgar Enerji Mühendisliği

Bizimle İletişime Geçin

Teklif Formu

Message send correctly